Ἡ ἀλληγορία τῆς γραμματικῆς

Ἡ ἀλληγορία τῆς γραμματικῆς

Γιὰ νὰ δείξει πόσο σπουδαία εἶναι ἡ γραμματικὴ γιὰ τὴν ἄνθιση τῶν ἰδεῶν, ὁ ζωγράφος τὴν ἀναπαριστᾶ ὡς γυναίκα ποὺ ποτίζει λουλούδια – ἰδέες. Συνέχεια

Πῶς νὰ γράψω εὔκολα πολυτονικὰ στὰ Windows;

Ἐμπλουτίστε τὸ πληκτρολόγιό σας μὲ ψιλή, δασεῖα, περισπωμένη, βαρεῖα καὶ ὑπογεγραμμένη φορτώνοντας καὶ ἐγκαθιστῶντας τὸ πρόγραμμα keymangreek. Δεῖτε ἐδῶ τὴν διάταξη πλήκτρων ποὺ θὰ προκύψει. Οἱ διαφορὲς μὲ τὸ τρέχον μονοτονικὸ πληκτρολόγιο εἶναι ἐλάχιστες καὶ ἡ πληκτρολόγηση μὲ τὴν βοήθεια καὶ τῶν αὐτοματισμῶν τοῦ keymangreek, εὐκολότατη καὶ ταχύτατη.

Πῶς νὰ ἀλλάξω γραμματοσειρὰ σὲ ἄρθρο τοῦ WordPress.com

Γράψτε κανονικὰ τὸ κείμενο τοῦ ἄρθρου σας.  Ἐν συνεχείᾳ ἀλλάξτε τὴν γραμματοσειρά σας ὡς ἑξῆς: Στὴν πάνω δεξιὰ γωνία τοῦ πλαισίου ἐπεξεργασίας τοῦ ἄρθρου σας ὑπάρχει ἡ ἔνδειξη “HTML” (στὴν τελευταία ἔκδοση τοῦ WordPress.com ἡ λέξη αὐτὴ ἔχει ἀντικατασταθεῖ μὲ τὴν λέξη “Κείμενο”). Πατῆστε την γιὰ νὰ δεῖτε τὶς ἐντολές μορφοποίησης ποὺ ἔχει ἤδη εἰσαγάγει … Συνέχεια

Πολυτονικὰ σὲ διευθύνσεις URL

Δὲν ὑπάρχει πρόβλημα! Ἂν θέλετε νὰ δεῖτε URL μὲ πολυτονικὰ στὴν πράξη, πατῆστε σὲ ὁποιδήποτε ἄρθρο τοῦ παρόντος καὶ θὰ δεῖτε στὴν URL του, ἕνα τμῆμα τοῦ πολυτονικοῦ του τίτλου! Σημείωση: Τὰ πολυτονικὰ στὶς URL ἐμφανίζονται σωστὰ μὲ φυλλομετρητή Firefox ἠ IE 7.x καὶ ἄνω.

Πῶς νὰ φτιάξω πολυτονικὸ ἱστολόγιο στὸ WordPress.com;

Ἐπιλέξτε ὡς γλῶσσα τὰ πολυτονικὰ ἑλληνικά (κωδικὸς el-po = Greek polytonic) Στὶς γενικὲς ρυθμίσεις (General settings) , καὶ, Στὸ προφίλ σας (Your profile) Μὲ τὶς παραπάνω ρυθμίσεις ἔχετε ἕνα πολυτονικὸ ἱστολόγιο στὸν Firefox, τὸν Explorer 7.x καὶ ἄνω, τὸ Safari καὶ τὸ Chrome.